SVERIGES RIKSDAG

Renovering och uppdatering av befintliga glaspendlar

STOCKHOLM 2019

Designer: Lars Dahlborg / SWECO