top of page

Anpassningar och tillbehör

Du har en nästan perfekt lösning, men den produkt du vill använda saknar någon detalj för att fungera som du vill.  Det kan vara en särskild montagelösning eller rätt bländskydd. Båda är exempel på anpassningar som vi gjort på standardproudkter. Vi hjälper dig helt enkelt att anpassa nya eller gamla produkter till din kravspecifikation.

 

Unika lösningar och vilda idéer

Idéer som kräver produkter och installationer långt utanför standardmallarna kan verka omöjliga att genomföra. Kucko har lång erfarenhet av att bevisa motsatsen!

 

Vi har lång erfarenhet av att producera små och stora ljuskonstverk, lysande byggnadselement och helt unika ljusarmaturer.

Boka möte!

Boka in en kostnadsfri konsultation här så hjälper vi dig vidare!

Så här fungerar Kucko's Kustom:

 

Kostnadsfri konsultation

- Informationsinsamling (vi samlar in grundläggande uppgifter om projektet)

- Projektbrief (hos oss, hos dig eller via tfn/video)  

- Vi säkerställer att vi kan möta kravspecifikation och upprättar ett avtalsförslag  

 

Prototyp och Provbelysning

- Avtalsförslag och överenskommelse (Avtalet beskriver vad som ska levereras och till vilken prissättningsmodell).

- Efter ingånget avtal producerar vi en prototyp för varuprov och provbelysning. När du är nöjd med justeringar och har godkänt prototypen och produktionsritningar startar vi produktion och leverans.

 

Produktion och Leverans

- Tidplan enligt ÖK - Teknisk information och underhållsdokumentation

- Kravställda certifieringar (t.ex CE)

- Önskade certifieringar (T.ex. Byggvarubedömning, Sunda hus mm)

- Produktleverans, paketering i miljövänligt emballage och utleverans enligt ÖK

- Montage (om avtalat) - Serviceavtal (om avtalat)

KUSTOM

bottom of page