top of page

LOKAL LOGIK

Ibland är det bättre och mer hållbart att designa och producera en produkt lokalt och anpassa den perfekt efter projektet önskemål och krav, istället för att köpa en massproducerad produkt långt bort och sen försöka anpassa projektet efter produkten.

 

Vi kallar det lokal logik, och vi hjälper dig gärna att designa, konstruera, producera och leverera en produkt helt anpassad efter förutsättningarna och kraven i ditt projekt. 5 års produktgaranti och 20 års servicegaranti borgar för en långsiktigt hållbar investering!

Boka möte!

Boka in en kostnadsfri konsultation här så hjälper vi dig vidare!

Så här fungerar Lokal Logik:

 

Kostnadsfri konsultation

-Informationsinsamling (vi samlar in grundläggande uppgifter om projektet)

- Projektbrief (hos oss, hos dig eller via tfn/video)  

- Vi säkerställer att vi kan möta kravspecifikation och budget

- Vi designar och visualiserar en konceptprodukt

 

Prototyp och Provbelysning

-Avtalsförslag och överenskommelse (Avtalet beskriver vad som ska levereras, till vilket pris och inom vilken tidsram).

- Efter ingånget avtal konstruerar och producerar vi en prototyp för varuprov och provbelysning. När du är nöjd med justeringar och har godkänt prototypen och produktionsritningar startar vi produktion och leverans.

 

Produktion och Leverans

- Tidplan enligt ÖK

- Produktdatablad med teknisk information, installationsmanual och underhållsdokumentation

- Kravställda certifieringar (t.ex CE)

- Önskade certifieringar (T.ex. Byggvarubedömning, Sunda hus mm)

- Leverans av produkt inklusive 5 års produktgaranti och 20 års servicegaranti

- Paketering i miljövänligt emballage och utleverans enligt ÖK

- Montage (om avtalat)

- Serviceavtal (om avtalat)

bottom of page